B2B

Fundacja AKME posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowo oraz doradczych, zarówno dla klientów indywidualnych, NGO jak i biznesowych. Jest instytucją godną zaufania ze względu na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Posiada również niezbędne uprawnienia formalne do wykonywania w/w w postaci m.in. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).