Szkolenia – WTZ/ŚDS

Zupełnie bezpłatnie, podnosimy kompetencje kadr organizacji pozarządowych z całego kraju, prowadzących m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy. Wspieramy je w każdym elemencie, począwszy od pozyskania dofinansowania na w/w cel, przez realizację oczekiwanych i potrzebnych kursów, aż po rozliczenie otrzymanej dotacji. Zajęcia odbywają się na miejscu w danym WTZ/ŚDS, w dogodnych dla kadry terminach. 
Na potrzeby kadr WTZ-tów i ŚDS-ów, przygotowaliśmy autorskie programy szkoleń. Bezpośrednio odnoszą się one do potrzeb i oczekiwań kadry, pracującej na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami:

1. Animacja zajęć terapeutycznych dla uczestników WTZ/ŚDS – interesujące i oryginalne pomysły bez nakładów finansowych.

2. Życie seksualne osób niepełnosprawnych – omówienie tematu z przykładami codziennych sytuacji.

3. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników WTZ/ŚDS – zagadnienia prawne.

4. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym pracownika WTZ/ŚDS – wieloletnia praca z tymi samymi uczestnikami WTZ/ŚDS, brak środków finansowych na realizację wsparcia, błędne orzecznictwo prowadzące do kierowania do WTZ/ŚDS, uczestników niezdolnych do podjęcia pracy.

5. Rehabilitacja społeczna jako środek do budowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym – zmiana schematu postrzegania osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

6. Zmiany prawne w obszarze funkcjonowania WTZ/ŚDS – aktualne i planowane zmiany wraz z omówieniem wśród uczestników proponowanych zmian.

7. Jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym uczestników WTZ/ŚDS wobec siebie i instruktorów – autoagresja, rozwiązywanie konfliktów.

8. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów uczestników WTZ/ŚDS – określenie potrzeb grupy, budowanie planu wsparcia, formy wsparcia.

9. Dokumentacja w WTZ/ŚDS – dokumentacja uczestnika, regulaminy, trening ekonomiczny, zeszyt kontaktów z opiekunami/rodzicami uczestników WTZ/ŚDS.

10. Promocja WTZ/ŚDS – sprzedaż produktów uczestników WTZ/ŚDS.

11. Zatrudnienie wspomagane jako forma rehabilitacji.

12. Trening umiejętności społecznych.

13. Terapia zajęciowa – wykorzystanie potencjału podopiecznych.

14. Motywacyjne mechanizmy w procesie terapeutycznym.

15. Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym.

16. „Superwizja” – profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej.

17. Zarządzanie stresem w pracy terapeuty.

18. Oryginalne i atrakcyjne techniki decoupage – wykorzystanie alternatywnych materiałów i preparatów do osiągnięcia spektakularnych efektów.

19. Farby kredowe – odnawianie i ozdabianie mebli oraz przedmiotów codziennego użytku z wykorzystaniem transferu obrazów lub napisów.

20. Dekoracje z „zimnej porcelany” – niezwykła barwa, delikatność i przenikalność światła.

21. Malowanie na porcelanie – wykorzystanie materiałów zapewniających trwałość rysunku.

22. Technika malowania na jedwabiu – niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, własnoręcznie malowane m.in. apaszki, szale, ponczo, krawaty czy chusty.

23. „Fuzzing – wyjątkowe projekty i techniki”.

24. Granice intymne i normy akceptowalne społecznie u osób z niepełnosprawnościami.

25. Wyznaczanie granic w pracy terapeutycznej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością.

26. Dobre przykłady i praktyki z życia placówek na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

27. Samoakceptacja poprzez taniec terapeutyczny – pokonywanie barier ruchowych oraz wyrabianie słuchu muzycznego i rytmu.

28. Zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością – stylizacja paznokci.

29. Zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością – techniki i zasady makijażu.

30. Dostępność – co to znaczy w obliczu ustawy o dostępności, jakie wprowadza zmiany i wymogi.

31. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030 – jakie niesie zmiany, omówienie najważniejszych aspektów.

32. Efektywny terapeuta w WTZ w obliczu pandemii koronawirusa.

33. Współpraca z rodzicami – sytuacje trudne, możliwe rozwiązania, sposoby współpracy.

34. Aktywizacja zawodowa – zagadnienie wieloaspektowe – wymogi rozporządzenia a realia, aktywizacja zawodowa – kierunek rodzic czy uczestnik WTZ.

35. Zmiany – jak je wprowadzać i monitorować. Projekty – wyzwania i możliwości.

36. Aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników WTZ – realizacja IPR a granice i komfort pracy.

37. Wiklina – kurs tworzenia wyrobów.

38. Zachowania agresywne uczestników WTZ – skuteczne techniki samoobrony i
obezwładniania (zajęcia praktyczne).

Dotychczas zrealizowaliśmy projekty szkoleniowe dla kadr WTZ-tów lub ŚDS-ów m.in. dla poniższych NGO-sów:

– Caritas Diecezji Siedleckiej

– Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie

– Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka w Swarzędzu

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu

– Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu

– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Roktar” w Rokietnicy

– Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie

– Fundacja „Żyć Godnie” w Kolniku

– Zespół Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu

– Katolickie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

– Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”

– Polski Związek Głuchych, oddział Łódź

– Towarzystwo Pomocy Dzieciom w Włacławku

– Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu

– Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie

– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu

– Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” w Grudziądzu

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu

– Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wolborzu

– Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni w Młodocinie Większym

– Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku

– Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku

– Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Radomiu

– Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu

– Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

– Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karwodrzy

– Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie

Fundacja AKME posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla NGO. Jest również instytucją godną zaufania ze względu na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Posiada niezbędne uprawnienia formalne do wykonywania w/w w postaci m.in. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).
 
Wpierając NGO-sy, pozyskujemy dla nich dotacje w ramach dwóch głównych programów: