W audycji „W Matni” prowadzonej przez red. Arkadiusza Szymańskiego w poznańskim Radiu Emaus, wystapiły nasze akmowe koleżanki: psychoterapeutka dzieci i młodzieży Agata Silczak – Kubacka oraz koordynatorka projektów psychiatrycznych Jagoda…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Fundacja AKME realizuje projekt aktywizacyjny w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku! Gmina Obrzycko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – edukacyjno – zawodowej osób…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. łódzkie

Co to jest uzależnienie behawioralne? Wykonywanie czynności, która może dawać przyjemności lub poczucie ulgi w cierpieniu wewnętrznym, która charakteryzuje się powtarzającą utratą kontroli nad tym zachowaniem oraz kontynuowaniem go pomimo…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań woj. wielkopolskie Zdrowie Psychiczne

Fundacja AKME w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje kolejny projekt aktywizacyjny! CEL PROJEKTU: Celem projektu „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź” jest wzrost zatrudnienia w grupie 50 (24 kobiet…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. łódzkie

Sfinansowano ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 to propozycja dla rodzin lub opiekunów, bezpośrednio zajmujących się…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań woj. wielkopolskie

Sfinansowano ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 to propozycja dla rodzin lub opiekunów, bezpośrednio zajmujących się…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań woj. wielkopolskie

„Wielkopolska strefa aktywizacji” nr POWR.01.05.01-00-0112/20. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 – Rozwój potencjału zawodowego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych Projekt realizowany przez Fundację AKME, zlecony do realizacji w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych woj. wielkopolskie

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt dotacyjny w subregionie łódzkim! Projekt ma na celu objęcie wsparciem 18 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z  subregionu łódzkiego (powiaty:…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. łódzkie

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem we współpracy z Fundacją Wiedzieć Jak! Projekt skierowany jest do: 70 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. dolnośląskie

Fundacja AKME rozpoczyna kolejny projekt dotacyjny na obszarze Miasta Łódź! Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z subregionu Miasto…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. łódzkie

Fundacja AKME wraz z Fundacją Ukryte Marzenia rozpoczyna realizację projektu aktywizacyjnego na terenie Dolnego Śląska!   Projekt jest skierowany do: 140 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. dolnośląskie

Fundacja Jeden Uniwersytet wraz z Fundacją AKME rozpoczynają nowy projekt: „SPOŁECZNIE AKTYWNI!”! Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

PHU INFO-KOMPLEKS DROSDOWSKI JACEK wraz z Fundacją AKME ogłaszają rozpoczęcie wspólnie realizowanego projektu pod nazwą: „BEZ KOMPLEKSÓW”! Cel projektu: Projekt ma na celu aktywizacje społeczno – zawodową osób birenych zawodowo…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

Fundacja Ukryte Marzenia wraz z Fundacją AKME rozpoczynają drugą edycję Klubu Wolontariusza! Projekt jest skierowany do: 180 osób pełnoletnich, pozostających bez pracy, biernych zawodowo i zamieszkujących w województwie Wielkopolskim, w…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

Ruszamy z kolejnym Środowiskowym Centrum Zdowia Psychicznego!!! Tym razem dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew. Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla Mieszkańców Gmin Buk i Stęszew” jest…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

Ruszamy z kolejnym projektem w Łodzi! Główny cel projektu – Nowy Początek: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. łódzkie

Fundacja AKME wraz z Fundacją Wiedzieć Jak ogłasza kontynuację projektu Wielkopolskie Kluby Integracji Społecznej! Serdecznie zapraszamy do kontaktu z wybranym punktem: Wągrowiec – Klub Integracji Społecznej, Plac Dworcowy 2, tel:…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Aktualności KIS Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie