Trzecia edycja projektu! Projekt pt. „Kierunek – aktywizacja 3” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, w poprzednio prezentowanej liście wkradł się błąd – błędnie przypisano nr formularzy do przyznanej punktacji. Poniżej przedstawiamy poprawna listę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy z…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2” Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa, oświadczeniem oraz załącznikami dostępne są na stronie projektu: https://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa-edycja-2/

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

  POMOCNA DŁOŃ Projekt pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.01.02-12-0302/17 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. małopolskie

UWAGA, UWAGA! W związku z napływającymi informacjami o tym, że niektóre zainteresowane konkursem osoby potrzebują więcej czasu na przygotowanie prac konkursowych, postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń o 7 dni. Czekamy…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności Konkurs foto