Projekt pt. „Nasz Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W WIELKOPOLSCE Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. wielkopolskie

LEPSZE JUTRO Projekt pt. „LEPSZE JUTRO”, numer RPO.07.01.00-20-0159/17, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. podlaskie

Dnia 23 grudnia 2014 roku została zarejestrowana SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARTYSTYCZNA KRAINA” z siedzibą w Krotoszynie. Założycielkami spółdzielni jest pięć wspaniałych pań (w tym cztery bezrobotne). Spółdzielnia powstała dzięki staraniom PCPR…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Fundacja AKME jest współzałożycielem, wraz z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rehmed”, największej w Polsce spółdzielni socjalnej – SŁUPECKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Zatrudniającej 100 osób (w tym 95 osób niepełnosprawnych…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

W październiku 2014, przy współpracy Fundacji AKME, powstała w Okonku pierwsza w powiecie złotowskim spółdzielnia socjalna – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „GRYF”. Założycielami spółdzielni są Powiat Złotowski oraz Miasto i Gmina Okonek.…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności