weksel z deklaracją i poręczeniem oraz zgodą małżonka poręczyciela