40 Firm – Czas Start – ostateczna lista rankingowa