7.2.2 DDP_załącznik nr 5_Oświadczenie Uczestnika_czki