Projekt pt. „Powrót szczęścia” RPWP.07.02.02-30-0068/17 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Szanowni Państwo, w poprzednio prezentowanej liście wkradł się błąd – błędnie przypisano nr formularzy do przyznanej punktacji. Poniżej przedstawiamy poprawna listę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy z…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Fundacja AKME poszukuje osób do pracy! Miejsce pracy: Poznań, Wielkopolska Nr ref.: DDP-OPIEKUN/1/12/2018 Poszukujemy: opiekunów osób starszych asystentów osób z niepełnosprawnością opiekunów medycznych Do pracy w Dziennym Domu Pobytu w…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

W sobotę 8 grudnia rozpoczęła się kolejna edycja Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych realizowanych przez Fundację AKME w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powicie szamotulskim” współfinansowany ze środków…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

W trakcie Obozu Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Wągrowcu realizowanego przez Fundację AKME w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Obóz Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Wągrowcu (WIELSPIN) Obóz realizowany przez Fundację AKME w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Obchody MDON Gościnnie w Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu, na uroczystości Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia TĘCZA z Kwilcza. Fantastyczny spektakl przygotowany przez uczestników WTZ wraz z kadrą, pt. „Stworzenie Świata”.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności